Перейти до вмісту
Накопичувальна програма
ГРАВЕ Економ Підтримка

Накопичувальна програма

Накопичувальна програма

ГРАВЕ Економ Підтримка

Під час укладання договору страхування за програмою «ГРАВЕ Економ Підтримка» клієнт на власний розсуд обирає один із трьох, запропонованих «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя», варіантів накопичувальної програми страхування.

Варіант 1 (тариф GX-1) передбачає негайну виплату повної гарантованої страхової суми разом із накопичувальними бонусами у випадку смерті застрахованої особи.

Варіант 2 (тариф GX-3) передбачає виплату повної гарантованої страхової суми із накопиченими бонусами по закінченні строку страхування, як у випадку дожиття, так і смерті застрахованої особи з можливістю отримання дисконтованої страхової суми протягом дії договору.

Варіант 3 (тариф GX-5S) передбачає негайну виплату диференційованої страхової суми разом із накопиченими бонусами у випадку смерті застрахованої особи.

Накопичувальна програма гарантує

 

Накопичення, збереження, примноження коштів

Виплату повної гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору страхування.

 

Захист життя

За варіантом 1 (тариф GX-1) вигодонабувачам негайно виплачується повна гарантована страхова сума разом із накопиченими резервами бонусів, у випадку, якщо застрахована особа йде з життя. Договір при цьому припиняє свою дію.

За варіантом 2 (тариф GX-3) вигодонабувачам виплачується повна гарантована страхова сума разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору, у випадку, якщо застрахована особа йде з життя. При цьому протягом дії договору існує можливість отримати дисконтовану гарантовану страхову суму.

За варіантом 3 (тариф GX-5S) вигодонабувачам негайно виплачується частина гарантованої страхової суми пропорційної часу дії договору страхування разом із накопиченими резервами бонусів, у випадку, якщо застрахована особа йде з життя. Договір при цьому припиняє свою дію.

 

Приклади накопичувальних програм
тобто страхування транспортних засобів, консультант