Перейти до вмісту
Накопичення капіталу з вибором ступеня захисту
ГРАВЕ Універсал

Вибір ступеня захисту

Вибір ступеня захисту

ГРАВЕ Універсал

Ви відчуваєте брак коштів? З програмою ГРАВЕ Універсал Ви почнете поступово накопичувати кошти, жити впевнено і не залежати від забаганок долі. ГРАВЕ Універсал — максимально ефективне накопичення капіталу впродовж визначеного терміну дії договору з можливістю вибору ступеня захисту.

ГРАВЕ Універсал гарантує

 

Максимально ефективне накопичення капіталу

Виплату гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору страхування.

 

Надійний захист життя

Виплату вигодонабувачам гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору, у випадку, коли застрахована особа йде з життя. При цьому протягом дії договору існує можливість отримати дисконтовану гарантовану страхову суму.

 

ПАКЕТ «НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК» може бути придбаний за бажанням страхувальника разом із головною програмою.

Пакет «Нещасний випадок»— це додатковий захист із страховою сумою 25 000 або 50 000 гривень, умови якого передбачають:

• Додатковий захист внаслідок нещасного випадку, якщо застрахований йде з життя.

• Додатковий захист застрахованої особи у разі настання інвалідності внаслідок нещасного випадку.

Пакет «Нещасний випадок» гарантує

• Негайну виплату вигодонабувачам страхової суми за пакетом «Нещасний випадок» та виплату гарантованої страхової суми за головною програмою разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору страхування, якщо протягом дії договору застрахована особа йде з життя внаслідок нещасного випадку.

• Виплату застрахованій особі страхової суми за пакетом «Нещасний випадок» у разі, якщо протягом дії договору вона внаслідок нещасного випадку отримала повну 100% інвалідність.

Приклад ГРАВЕ Універсал*

Застрахована особа

жінка віком 30 років

Строк страхування

20 років

Щорічний страховий платіж:

за головною програмою

за пакетом «Нещасний випадок»

 

10 000 грн

150 грн

Гарантована страхова сума за головною програмою

228 833 грн

Гарантована страхова сума за пакетом «Нещасний випадок»

50 000 грн

 

Страхові виплати

Рік виплати дисконтованої суми

Виплата у випадку смерті дисконтованої страхової суми (разом із бонусами), грн

Виплата у разі смерті внаслідок нещасного випадку (разом із бонусами), грн

Виплата по закінченні строку дії договору (разом із бонусами), грн

2136 160186 160х
6214 973264 973х
11381 078431 078х
16675 516725 516х

20

1 084 9171 134 917

584 217

*Приклад наведений у випадку смерті застрахованої особи впродовж першого року страхування.

тобто страхування транспортних засобів, консультант