Перейти до вмісту
Повідомлення про загальні збори, випуск акцій
Інформація до оприлюднення

Повідомлення

Повідомлення особливої інформації

ІНФОРМАЦІЯ ДО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Повідомлення від 25.06.2018

про виникнення особливої інформації емітента.

Більше

Відомості від 18.06.2018

про зміну складу посадових осіб емітента

Більше

Інформація від 18.06.2018

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.

Більше

Повідомлення від 18.06.2018

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Більше

Повідомлення від 12.03.2018

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Більше

тобто страхування транспортних засобів, консультант