Перейти до вмісту
Накопичувальна програма

ГРАВЕ Підтримка 3

Під час укладання договору страхування за програмою «ГРАВЕ Підтримка 3» клієнт на власний розсуд обирає один із трьох, запропонованих «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя», варіантів накопичувальної програми страхування.

Варіант 1 (тариф GX-1) передбачає негайну виплату повної гарантованої страхової суми разом із накопичувальними бонусами у випадку смерті застрахованої особи.

Варіант 2 (тариф GX-3) передбачає виплату повної гарантованої страхової суми із накопиченими бонусами по закінченні строку страхування, як у випадку дожиття, так і смерті застрахованої особи з можливістю отримання дисконтованої страхової суми протягом дії договору.

Варіант 3 (тариф GX-5S) передбачає негайну виплату диференційованої страхової суми разом із накопиченими бонусами у випадку смерті застрахованої особи.

Накопичувальна програма гарантує

 

Накопичення, збереження, примноження коштів

Виплату повної гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору страхування.

 

Захист життя

За варіантом 1 (тариф GX-1) вигодонабувачам негайно виплачується повна гарантована страхова сума разом із накопиченими резервами бонусів, у випадку, якщо застрахована особа йде з життя. Договір при цьому припиняє свою дію.

За варіантом 2 (тариф GX-3) вигодонабувачам виплачується повна гарантована страхова сума разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору, у випадку, якщо застрахована особа йде з життя. При цьому протягом дії договору існує можливість отримати дисконтовану гарантовану страхову суму.

За варіантом 3 (тариф GX-5S) вигодонабувачам негайно виплачується частина гарантованої страхової суми пропорційної часу дії договору страхування разом із накопиченими резервами бонусів, у випадку, якщо застрахована особа йде з життя. Договір при цьому припиняє свою дію.

 

Приклад накопичувальної програми страхування
тобто страхування транспортних засобів, консультант