перейти к содержанию
Страхование до момента основания компании
Страхование до момента основания компании

Компании Grazer Wechselseitige Versicherung AG

Страхування до моменту заснування компанії Grazer Wechselseitige Versicherung AG

Епоха камералізму та часи правління Марії Терези

Ідея про страхування простежується в історії людства з античного періоду. Однак, протягом багатьох століть існували чинники, що перешкоджали розвитку страхової справи. Зародження сучасного страхування пов'язане з розквітом математичних наук і статистики в 18 столітті. У німецькомовному середовищі спостерігалося відставання розвитку страхової галузі в порівнянні з західними зарубіжними країнами, орієнтованими на прибуткове господарювання. У той час як в деяких європейських країнах вже в першій половині 18-го століття виникли страхові товариства, в Німеччині появу перших морських страхових акціонерних товариств зафіксовано тільки в 1765 році (в Гамбурзі та Берліні).

В Австрійській Імперії також перші страхові товариства створювалися в галузі морських перевезень, в 1766 році в Трієсті була заснована морська страхова компанія "Compagnia d'assicurazione". Позитивні результати розвитку даного виду бізнесу сприяли створенню інших подібних товариств. Економічною системою, що переважала в 18-му столітті, був так званий «Камералізм», якому дорікали в тому, що він переслідував у страхуванні тільки фіскальні інтереси. Однак, його представниками була проведена значна підготовча робота для розвитку страхової справи, який відбувся тільки в період лібералізму. Велика література по страховій справі свідчить про спроби камералістів популяризувати ідеї страхування. У цьому контексті відомий австрійський вчений Йозеф фон Зонненфельс ще в 1771 році опублікував збірку про сучасне страхування від пожеж. Рівень розвитку страхових математичних і статистичних наукових досліджень в період завершення камералізма вступив у фазу практичної зрілості.  Однак, економічні передумови були несприятливими: країну стрясали війни. Австрія була втягнута як в Семирічну війну, так і в війни Наполеона, які забирали у держави всі її сили. Оскільки на підтримку держави не доводилося розраховувати − відшкодування збитку, що виник у результаті пожежі, тривалий час обмежувався виключно звільненням від сплати податків, тобто була потрібна самодопомога з боку населення. Саме тому були створені в першій половині 17-го століття Селянські страхові товариства самодопомоги і ранні форми страхування майна. При цьому мова йде про маленькі, місцеві фінансові товариства, що були організовані самими селянами в альпійській місцевості Австрії, які надавали своїм членам в разі отримання збитків (в основному через пожежі) негайну допомогу в грошовій і натуральній формі. Вони і сьогодні існують як маленькі страхові об'єднання на основі взаємності. Найстарша австрійська страхова компанії від пожежі, яка зафіксована в джерелах, − це селянська страхова компанія: заснована в 1710 році «Каса взаємодопомоги на випадок пожежі канонічних рукописів Кремсмюнстера». В епоху правління Марії Терези і Йозефа II-го були зроблені перші спроби ввести елементарне страхування і створити підприємство із страхування від пожежі. Так в «Австрійському кодексі» ( "Codex Austriacus") існує грамота Марії Терези, складена в 1740 році, в якій імператриця наказує заснувати товариства зі страхування від пожеж. Дослівно вона звучала так: «Розвиток страхової справи в Австрії є терміновою необхідністю в зв'язку з численними пожежами, через які цілі міста втрачають своє майно». Грамота від 1745 року повторно закликала до заснування страхової компанії в Австрії. Однак суспільство ставилося до цього наміру імператриці негативно і посилалося на необхідність в організації більш якісного гасіння пожеж.

Крок від пасивної допомоги в ліквідації катастроф до активних дій був зроблений в 1748 році імператрицею Марією Терезією у вигляді створення «Фонду щодо відшкодування збитків від пожеж, повеней та природних катастроф» в Королівстві Богемія. Ця державна організація забезпечувала надання невідкладної допомоги: особам, які зазнали шкоди від пожежі, повені або стихійного лиха. Вони отримували фінансову допомогу в максимальному розмірі 8% від суми збитку. В якості опосередкованої допомоги видавали так звані пожежні листи (екстрені листи). Той, хто втратив майно в результаті пожежі, отримував такого листа від державного органу. Таким чином погорілець мав право звертатися до своїх співгромадян за допомогою. Ця форма допомоги пізніше була скасована, оскільки часто гроші йшли в кишені шахраїв. Наступні зусилля Марії Терези, а потім і Йозефа II-го були марними.

Тому було безліч причин: з одного боку, існувала недовіра, яка у всіх верствах населення породжувала неприйняття ідеї страхування − селяни і городяни боялися нового інструменту податкових вимог. З іншого боку велика частина населення була фінансово знекровлена й абсолютно не володіла необхідними для страхування засобами. Крім того, сеньоріальна влада вбачала в страхуванні підданих злочинне втручання в їх права. Таке вороже до страхування середовище зумовило відсутність в Австрії товариств зі страхування від пожежі аж до 1811 року.

то есть страхование транспортных средств, консультант