Перейти до вмісту
 • Групова страхова економічна програма
  ГСЕП

  Забезпечить надійним страховим захистом співробітників підприємств, організацій, установ і членів їхніх сімей, захистить родини співробітників на випадок втрати годувальника або втрати ним працездатності, надасть можливість сформувати додаткові накопичення.

  ! Головна відмінність ГСЕП полягає в тому, що за цією програмою співробітники підприємств, установ, організацій мають захист від нещасного випадку.

   

  УМОВИ УКЛАДАННЯ ГРУПОВОГО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  Мінімальна кількість Застрахованих осіб
  Мінімальна кількість Застрахованих осіб

  10 чоловік

  Страхувальник

  Юридична особа (підприємство, організація, товариство)

  Вигодонабувач
  Вигодонабувач

  Може бути як Страхувальник, так і Застрахована або інша особа, зазначена в заяві на укладання договору страхування

  Мінімальна щорічна страхова премія

  200 дол. США (3 000 грн) за одну Застраховану особу

  Увага! Головною відмінністю групових програм страхування є те, що для розрахунку страхових премій під час укладання договорів страхування або зміни їхніх умов Страховик використовує для всіх Застрахованих осіб середній вік 40 років та чоловічу стать, незважаючи на дійсні вік і стать. Це дає змогу Страхувальнику-юридичній особі змінити Застраховану особу (Застрахованих осіб) на іншу Застраховану особу (інших Застрахованих осіб), наприклад у разі звільнення співробітника (співробітників).

  ГСЕП гарантує:

  Накопичення капіталу

  Виплату гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору

  Захист життя
  Захист життя

  У випадку смерті Застрахованої особи під час дії договору страхування Вигодонабувачеві виплачується частина страхової суми за головним страхуванням, яка пропорційна часу дії договору страхування, разом із накопиченими резервами бонусів
  плюс 2 000 дол. США – якщо річна премія менша ніж 500 дол. США
  або 3 000 дол. США – якщо річна премія становить 500 дол. США і більше
  або 15 000 грн - для договорів, грошові зобов'язання яких виражені в гривневому еквіваленті

  Захист життя при нещасному випадку
  Захист життя при нещасному випадку

  У разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку додатково до виплат по захисту життя виплачується повна страхова сума за тарифом страхування від нещасного випадку.

  Захист у випадку інвалідності
  Захист у випадку інвалідності

  При встановленні Застрахованій особі тривалої інвалідності внаслідок нещасного випадку:
  • від 50% – Застрахованій особі виплачується страхова сума по закінченні строку дії договору страхування. Страхувальник при цьому звільняється від сплати чергових премій;
  • повної (100%) – Застрахованій особі додатково виплачується страхова сума за тарифом страхування від нещасного випадку.

  Приклад ГСЕП

  Строк страхування

  20 років

  Щорічний страховий платіж

  3 000 грн

  Гарантована страхова сума

  53 091 грн

  Гарантована страхова сума за додатковим страхуванням ризику смерті

  15 000 грн

   

  Страхові виплати

  Рік страхового випадку

  Виплата у випадку смерті (разом із бонусами), грн

  Виплата у разі смерті внаслідок нещасного випадку (разом із бонусами), грн

  Виплата по закінченні строку дії договору (разом із бонусами), грн

  220 309,1073 400,10х
  632 274,2785 365,27х
  1152 537,88105 628,88х
  1683 125,13136 216,13х
  20хх108 545,58
  Засоби зв'язку +38 044 490 59 10
  тобто страхування транспортних засобів, консультант