Перейти до вмісту
 • Вибір ступеня захисту

  ГРАВЕ Універсал

  Ви відчуваєте брак коштів? З програмою ГРАВЕ Універсал Ви почнете поступово накопичувати кошти, жити впевнено і не залежати від забаганок долі. ГРАВЕ Універсал — максимально ефективне накопичення капіталу впродовж визначеного терміну дії договору з можливістю вибору ступеня захисту.

  ГРАВЕ Універсал гарантує

  Максимально ефективне накопичення капіталу

  Виплату гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору страхування

  Надійний захист життя
  Надійний захист життя

  Виплату вигодонабувачам гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору, у випадку, коли застрахована особа йде з життя. При цьому протягом дії договору існує можливість отримати дисконтовану гарантовану страхову суму

  ПАКЕТ «НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК»
  ПАКЕТ «НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК»

  Може бути придбаний за бажанням страхувальника разом із головною програмою.
  Пакет «Нещасний випадок»— це додатковий захист із страховою сумою 25 000 грн (5 000 доларів США) або 50 000 грн (10 000 доларів США), умови якого передбачають:
  • Додатковий захист внаслідок нещасного випадку, якщо застрахований йде з життя
  • Додатковий захист застрахованої особи у разі настання інвалідності внаслідок нещасного випадку

  Пакет «Нещасний випадок» гарантує

  Захист життя при нещасному випадку
  Захист життя при нещасному випадку

  Негайну виплату вигодонабувачам страхової суми за пакетом «Нещасний випадок» та виплату гарантованої страхової суми за головною програмою разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору страхування, якщо протягом дії договору застрахована особа йде з життя внаслідок нещасного випадку

  Захист у випадку інвалідності
  Захист у випадку інвалідності

  Виплату застрахованій особі страхової суми за пакетом «Нещасний випадок» у разі, якщо протягом дії договору вона внаслідок нещасного випадку отримала повну 100% інвалідність

  Важливі деталі

  Мінімальний термін дії договору
  Мінімальний термін дії договору

  10 років

  Мінімальна щорічна страхова премія
  Мінімальна щорічна страхова премія

  За головним страхуванням - 300 дол. США (3 000 грн)
  За пакетом нещасний випадок - 15 дол. США або 30 дол. США (75 грн. або 150 грн.)

  Мінімальний вік Застрахованої особи
  Мінімальний вік Застрахованої особи

  Від 15 років

  Страхова сума за пакетом "Нещасний випадок"
  Страхова сума за пакетом "Нещасний випадок"

  5 000 дол. США або 10 000 дол. США (25 000 грн. або 50 000 грн.)

  Приклад ГРАВЕ Універсал*

  Застрахована особа

  жінка віком 30 років

  Строк страхування

  20 років

  Щорічний страховий платіж:

  за головною програмою

  за пакетом «Нещасний випадок»

   

  10 000 грн

  150 грн

  Гарантована страхова сума за головною програмою

  228 832 грн

  Гарантована страхова сума за пакетом «Нещасний випадок»

  50 000 грн

   

  Страхові виплати

  Рік виплати дисконтованої суми

  Виплата у випадку смерті дисконтованої страхової суми (разом із бонусами), грн

  Виплата у разі смерті внаслідок нещасного випадку (разом із бонусами), грн

  Виплата по закінченні строку дії договору (разом із бонусами), грн

  2112 957162 958х
  6138 702188 661х
  11202 699252 621х
  16328 173378 254х

  20

  521 032571 032521 032

  *Приклад наведений у випадку смерті застрахованої особи впродовж першого року страхування.

  Сервіси

  Онлайн оплата страхового платежу

  Оплату страхового платежу можна здійснити за допомогою МТБ Банку. Комісійна винагорода становить 0,5%

  Засоби зв'язку +38 044 490 59 10
  тобто страхування транспортних засобів, консультант