Перейти до вмісту
Вибір ступеня захисту

ГРАВЕ Універсал

Ви відчуваєте брак коштів? З програмою ГРАВЕ Універсал Ви почнете поступово накопичувати кошти, жити впевнено і не залежати від забаганок долі. ГРАВЕ Універсал — максимально ефективне накопичення капіталу впродовж визначеного терміну дії договору з можливістю вибору ступеня захисту.

ГРАВЕ Універсал гарантує

Максимально ефективне накопичення капіталу
Максимально ефективне накопичення капіталу

Виплату гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору страхування

Надійний захист життя
Надійний захист життя

Виплату вигодонабувачам гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору, у випадку, коли застрахована особа йде з життя. При цьому протягом дії договору існує можливість отримати дисконтовану гарантовану страхову суму

ПАКЕТ «НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК»
ПАКЕТ «НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК»

Може бути придбаний за бажанням страхувальника разом із головною програмою.
Пакет «Нещасний випадок»— це додатковий захист із страховою сумою 25 000 або 50 000 гривень, умови якого передбачають:
• Додатковий захист внаслідок нещасного випадку, якщо застрахований йде з життя
• Додатковий захист застрахованої особи у разі настання інвалідності внаслідок нещасного випадку

Пакет «Нещасний випадок» гарантує

Захист життя при нещасному випадку
Захист життя при нещасному випадку

Негайну виплату вигодонабувачам страхової суми за пакетом «Нещасний випадок» та виплату гарантованої страхової суми за головною програмою разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору страхування, якщо протягом дії договору застрахована особа йде з життя внаслідок нещасного випадку

Захист у випадку інвалідності
Захист у випадку інвалідності

Виплату застрахованій особі страхової суми за пакетом «Нещасний випадок» у разі, якщо протягом дії договору вона внаслідок нещасного випадку отримала повну 100% інвалідність

Важливі деталі

Мінімальний термін дії договору
Мінімальний термін дії договору

10 років

Мінімальна щорічна страхова премія
Мінімальна щорічна страхова премія

За головним страхуванням - 300 дол. США (3 000 грн)
За пакетом нещасний випадок - 15 дол. США або 30 дол. США (75 грн. або 150 грн.)

Мінімальний вік Застрахованої особи
Мінімальний вік Застрахованої особи

Від 15 років

Страхова сума за пакетом "Нещасний випадок"
Страхова сума за пакетом "Нещасний випадок"

5 000 дол. США або 10 000 дол. США (25 000 грн. або 50 000 грн.)

Приклад ГРАВЕ Універсал*

Застрахована особа

жінка віком 30 років

Строк страхування

20 років

Щорічний страховий платіж:

за головною програмою

за пакетом «Нещасний випадок»

 

10 000 грн

150 грн

Гарантована страхова сума за головною програмою

228 833 грн

Гарантована страхова сума за пакетом «Нещасний випадок»

50 000 грн

 

Страхові виплати

Рік виплати дисконтованої суми

Виплата у випадку смерті дисконтованої страхової суми (разом із бонусами), грн

Виплата у разі смерті внаслідок нещасного випадку (разом із бонусами), грн

Виплата по закінченні строку дії договору (разом із бонусами), грн

2118 209,26168 209,26х
6191 208,17241 208,17х
11308 097,96358 097,96х
16497 361,03547 361,03х

20

743 129,59793 129,59465 109,69

*Приклад наведений у випадку смерті застрахованої особи впродовж першого року страхування.

тобто страхування транспортних засобів, консультант