Перейти до вмісту
 • Пенсійний опціон

  НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  По закінченні строку дії договору страхування замість одноразової страхової виплати може бути обрана виплата у формі пенсійного опціону (ануїтету). 

  Пенсійний опціон (ануїтет) – послідовність страхових виплат, які здійснює Страховик Вигодонабувачеві рівними частинами довічно або протягом терміну, визначеного договором страхування. 

  Виплата ануїтету здійснюється в розмірі, у строки та на умовах, визначених сторонами договору страхування й оформлених додатковою угодою (або додатком) до договору страхування. 

  Увага! Ануїтет є альтернативою пенсійних виплат недержавними пенсійними фондами – учасниками недержавного пенсійного забезпечення (третього рівня пенсійної системи України). На відміну від недержавних пенсійних фондів страхові компанії дозволяють клієнтам раніше від пенсійного віку отримати свої накопичення (як чоловікам, так і жінкам). 

  Договір страхування може передбачати такі види ануїтету: 

  • ануїтет на визначений строк; 
  • довічний ануїтет. 
  Після здійснення першої виплати у формі ануїтету вид ануїтету не може бути змінено.

  Ануїтет на визначений строк означає, що Застрахована особа отримуватиме від страхової компанії певні грошові суми раз на місяць, квартал, півріччя, рік (на вибір) протягом визначеного строку (10, 15, 20 і більше років). 

  Довічна пенсія (довічний ануїтет) – виплати, які здійснюються Страховиком один раз на місяць, квартал, півріччя, рік (на вибір) протягом життя Застрахованої особи. 

  До ануїтету на визначений строк та довічної пенсії можуть бути додані додаткові опції, а саме: 

  • опція із захистом капіталу; 
  • опція переходу виплат до іншої особи (пенсійний опціон з правом успадкування). 

  Компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» пропонує такі види ануїтетів на визначений строк: 

  • ануїтет на визначений строк із захистом капіталу; 
  • ануїтет на визначений строк з опцією переходу виплат до іншої особи. 

  Ануїтет на визначений строк із захистом капіталу гарантує, що Застрахована особа (одержувач ануїтету) та її Вигодонабувач отримають повну суму сплачених премій у будь-якому випадку, як у випадку дожиття Застрахованої особи (одержувача ануїтету) до закінчення визначеного строку виплат, так і у випадку її смерті протягом цього строку. У разі смерті одержувача ануїтету протягом визначеного строку виплат Вигодонабувачеві виплачується різниця між інвестованим капіталом (страховою виплатою по закінченні дії договору страхування) та всіма виплатами у формі ануїтету, які були сплачені одержувачеві ануїтету до моменту його смерті. Ця різниця не може бути більше за загальну суму всіх належних до сплати пенсійних виплат і підлягає виплаті Вигодонабувачеві при умові, що розмір отриманих одержувачем ануїтету пенсійних виплат не перевищує розміру інвестованого капіталу. 

  Ануїтет на визначений строк з опцією переходу виплат до іншої особи гарантує, що у випадку смерті Застрахованої особи (одержувача ануїтету) протягом визначеного строку виплат іншій Застрахованій особі (одержувачу ануїтету) триватимуть виплати ануїтету, за умови, що та жива на момент смерті першого одержувача ануїтету. Виплати іншому одержувачеві ануїтету припиняються або у разі його смерті, або у разі закінчення визначеного строку виплат ануїтету. 

  Компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» пропонує такі види довічних ануїтетів: 

  • довічний ануїтет із захистом капіталу; 
  • довічний ануїтет з опцією переходу виплат до іншої особи. 

  Довічний ануїтет із захистом капіталу гарантує, що Застрахована особа (одержувач ануїтету) та її Вигодонабувач отримають повну суму сплачених премій у будь-якому випадку. У разі смерті одержувача ануїтету Вигодонабувачеві виплачується різниця між інвестованим капіталом (страховою виплатою по закінченні дії договору страхування) та всіма виплатами у формі ануїтету, які були сплачені одержувачу ануїтету до моменту його смерті. Ця різниця не може бути більше за загальну суму всіх належних до сплати пенсійних виплат і підлягає виплаті Вигодонабувачеві за умови, що розмір отриманих одержувачем ануїтету пенсійних виплат не перевищує розміру інвестованого капіталу. 

  Довічний ануїтет із опцією переходу виплат до іншої особи гарантує, що у випадку смерті Застрахованої особи (одержувача ануїтету) триватимуть виплати ануїтету іншій Застрахованій особі (одержувачу ануїтету), за умови, що та жива на момент смерті першого одержувача ануїтету. Виплати іншому одержувачеві ануїтету припиняються у разі його смерті.

  Засоби зв'язку +38 044 490 59 10
  тобто страхування транспортних засобів, консультант