Перейти до вмісту
 • Пенсійне страхування для працівників
  ІНВЕСТ ПЛАН ГРУПОВА

  ІНВЕСТ ПЛАН ГРУПОВА – це програма, яка дозволяє роботодавцям завчасно забезпечити своїх співробітників додатковою пенсією в необхідному розмірі після досягнення ними пенсійного віку.

  Увага! Головна відмінність ІНВЕСТ ПЛАН ГРУП від ГСЕП та ГСЕП-ЕКОНОМ полягає в тому, що в ІНВЕСТ ПЛАН ГРУПОВА включений тариф пенсійного опціону та виключені тарифи страхування від нещасного випадку.

   

  УМОВИ УКЛАДАННЯ ГРУПОВОГО ПЕНСІЙНОГО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  Мінімальна кількість Застрахованих осіб
  Мінімальна кількість Застрахованих осіб

  10 чоловік

  Мінімальна щорічна страхова премія

  200 дол. США (3 000 грн) за одну Застраховану особу

  ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ДОДАТКОВОЇ ПЕНСІЇ ГРУПИ ОСІБ

  Страхувальник
  Страхувальник

  Страхувальниками за договорами страхуванням додаткової пенсії можуть бути роботодавці, які укладають такі договори на користь своїх працівників (Застрахованих осіб).

  Застрахована особа
  Застрахована особа

  Застрахованими особами за договорами страхування додаткової пенсії групи осіб можуть бути тільки працівники роботодавця, який уклав такий договір на їх користь.

  Вигодонабувач на випадок дожиття
  Вигодонабувач на випадок дожиття

  Вигодонабувачами на випадок дожиття можуть бути Застраховані особи (працівники роботодавця) або їх спадкоємці.

  Вигодонабувач на випадок смерті
  Вигодонабувач на випадок смерті

  Вигодонабувачами на випадок смерті можуть бути тільки особи, призначені Застрахованими особами (працівниками роботодавця).

  Інвест План Групова гарантує:

  Виплату пенсій працівникам

  По закінченні строку дії договору страхування Застрахованій особі (працівнику) здійснюються регулярні пенсійні виплати протягом визначеного терміну (10, 15, 20, 25 років) або довічно

  Захист життя
  Захист життя

  У випадку смерті Застрахованої особи під час дії договору страхування
  Вигодонабувачеві виплачується частина страхової суми за головним страхуванням, пропорційна часу дії договору страхування, разом із накопиченими резервами бонусів

  Приклад Інвест План Групова

  Строк страхування

  20 років

  Щорічний страховий платіж

  3 000 грн

  Гарантована страхова сума

  69 444 грн

  Вид пенсійного опціону

  довічний

  Щорічний розмір пенсійного опціону8 403 грн

   

  Страхові виплати

  Рік страхового випадку

  Виплата у випадку смерті (разом із бонусами), грн

  Виплата щорічного пенсійного опціону, грн

  26 944,40х
  622 595,06х
  1149 100,23х
  1689 108,93х
  20х8 403
  25х10 982
  30х14 354
  35х18 760

  ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» надає можливість укладати договори страхування додаткової пенсії також і за програмами: ГСЕП та ГСЕП-ЕКОНОМ. Форма виплати у вигляді додаткової пенсії, що здійснюється в разі досягнення Застрахованою особою пенсійного віку, обирається під час укладання договору страхування додаткової пенсії

  Засоби зв'язку +38 044 490 59 10
  тобто страхування транспортних засобів, консультант