Перейти до вмісту
Максимальний захист життя
ГРАВЕ Класик

Максимальний захист життя

Накопичення капіталу з максимальним захистом життя

ГРАВЕ Класик

Програма спрямована на задоволення потреб, пов’язаних із максимальним захистом життя у випадках настання непередбачуваних життєвих обставин, оскільки перед- бачає виплати в разі настання тривалої інвалідності внаслідок нещасного випадку та подвійну виплату страхової суми в разі смерті застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

ГРАВЕ КЛАСИК гарантує

 

Накопичення, збереження та примноження коштів

Виплату гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору страхування.

 

Захист життя

Виплату вигодонабувачам гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів, у випадку, коли застрахована особа йде з життя.

 

Подвійний захист життя

Виплату вигодонабувачам подвійної гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів, у випадку, коли застрахована особа йде з життя внаслідок нещасного випадку.

 

Захист у випадку інвалідності

• Виплату гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору страхування в разі, якщо протягом дії договору застрахована особа внаслідок нещасного випадку отримує інвалідність 50% і вище. Разом із цим страхувальник звільняється від обов’язку сплачувати чергові страхові платежі.

• Негайну виплату застрахованій особі гарантованої страхової суми та виплату гарантованої страхової суми разом із накопиченими резервами бонусів після закінчення дії договору страхування в разі, якщо протягом дії договору застрахована особа внаслідок нещасного випадку отримує повну 100% інвалідність. Разом із цим страхувальник звільняється від обов’язку сплачувати чергові страхові платежі.

 

Приклад ГРАВЕ КЛАСИК

Застрахована особа

жінка віком 30 років

Строк страхування

20 років

Щорічний страховий платіж

10 000 грн

Гарантована страхова сума

199 601 грн

 

Страхові виплати

Рік страхового випадку

Виплата у випадку смерті (разом із бонусами), грн

Виплата у разі смерті внаслідок нещасного випадку (разом із бонусами), грн

Виплата по закінченні строку дії договору (разом із бонусами), грн

2199 601,00399 202,00х
6204 398,62403 999,62х
11229 883,60429 484,60х
16293 753,65493 354,65х

20

х

х

404 513,46

GRAWE UKRAINEГРАВЕ Класик
тобто страхування транспортних засобів, консультант