Перейти до вмісту
Новини компанії

В якій валюті доступні програми «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»?

12. листопад 2013
Керівник відділу страхування «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»

Програми «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» доступні у двох валютах. Тобто розмір узгоджених у договорі страхових сум та страхових премій може бути визначений як у національній валюті України, так і в доларовому еквіваленті. Клієнт під час укладання договору страхування самостійно обирає валюту страхового договору. 
Кожна валюта страхування – як гривня, так і долар США – має свої переваги. Договори, грошові зобов’язання яких виражені в доларах США, цікаві тим, що зберігають реальну вартість вкладеного капіталу як у випадку відходу з життя чи інвалідності, так і в разі виплати після закінчення терміну їхньої дії. Гривневі ж договори цікаві тим, що мають значно більший відсоток бонусної винагороди, ніж ті, грошові зобов’язання яких виражені в доларах США. 

Увага! Сплата страхових премій та виплата страхових сум за договорами, грошові зобов’язання яких виражені в доларах США, здійснюються в гривнях за курсом НБУ на день сплати або виплати.

тобто страхування транспортних засобів, консультант