Перейти до вмісту
 • ДІЇ В РАЗІ СМЕРТІ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ

  Вигодонабувач зобов’язаний повідомити Страховика про настання страхового випадку якомога раніше, але не пізніше ніж протягом п’яти днів з моменту смерті Застрахованої особи. Вигодонабувач у випадку смерті Застрахованої особи повинен подати в ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» такі документи:

  • письмову заяву на здійснення страхової виплати із зазначенням усіх відомих обставин настання страхового випадку;

  • оригінал страхового поліса;

  • свідоцтво про смерть Застрахованої особи (чи його нотаріально завірену копію);

  • копії паспорта та ідентифікаційного коду Вигодонабувача;

  • інші документи, пов’язані зі страховим випадком (за вимогою Страховика).

  Завантажити заяву на здійснення страхової виплати
  Засоби зв'язку +38 044 490 59 10
  тобто страхування транспортних засобів, консультант